गजल


अलमल तानालाबा आतोबा ताम थुईसी जिन्जी !! दोङराप म्हाना लाबारी उईमान मे चुईसी जिन्जी । लुसी ग्लुसी जेना लासी मख्ख लासी तामाङदा । थेन्नान धोई पुईसी कादे छिबा क्युईसी जिन्जी !! आछोर्नान आता, सेमरी बोमो आझोर्नान आता । धुईसे ह्याङ्दा ल्हानान लिच्छा हुईसी जिन्जी !! तामसालिङला व्हाई, काई गिकरी कोदोबा धुईरी । ख्योइसी टिसी ह्याङ्ला काई ज्युईसी जिन्जी !! ह्राङदान म्लेसी, गोना गोनान् आगोबा ह्राङलासी ! नगीह्राङ् ल्हिसी ब्याङ्बा नाख्रुईरी टुईसी जिन्जी !! प्रस्तुति:माणिकलाल घिसिङ तामाङ

,

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।