गजल दोहोरी प्रबिना सोल्टिनिसँग

तामाङ गजल
चुराङ लाआखाम् बिमुबा एसे तिनी अफुअी खाम्जी
चोखो मायारी क्लाङ्सी एसे तिनी अर्कु लि दाम्जी ।

फोत्फोत् बोल्सी कादे क्राजी ङाला मायासे बु निमा
दुःखला रे डान्सी तिनी मिख्लीसे ङाला ल्हुअी बाम्जी ।

छोम्बो मायाला खारे गे्रसाअी निजीन् आबिना ए निमा
मुरी खसु टाम्देन तिनी चु सेम न्हाङरी दुंगाल टाम्जी ।

ङाला मिरी दुलु स्वासी डे सेम्से स्यान्दोला चिबु चामा
ताफोले राङ र्सार्गे मान्र्साई तिनी चुवा बा राङ साम्जी ।

चुराङ लाआखाम् बिमुबा एसे तिनी अफुअी खाम्जी
चोखो मायारी क्लाङ्सी एसे तिनी अर्कु लि दाम्जी ।

 • Manik Lal Ghising -
  बाध्यताला च्याल्दासे खिमा छ्याम ता'आखाम्जी ।
  एला ल्हुइदा थेप ल्हुना म्हार ङाई बा'आखाम्जी ।।

  गिदेम गिक्ला लागिरी कादे ज्याबा म्हाङ म्राङमुबा ।
  छ्यामनोन म्राङ्बा थे म्हाङदा पुरा ला'आखाम्जी ।।

  दुङाल् फ्योत थासी समाजसे ए पट्टी धुर आङमा ।
  छ्यामामान गोङमो ल्हेसी एदेन प्रे ब्रा'आखाम्जी ।।

  ङामरी मूमा जजागी चोट तामा सेम स्हुखामुबा ।
  मिख्ली एला प्रुलुलु ताइसाइ तिनी फ्या'आखाम्जी ।।

  चुराङबान टिम, म्हिसे दाम्बा आछ्योबा टिम ।
  ङा ग्याम्से थारेङ निऊ, दुङाल च्या'आखाम्जी ।।

  चु ल्हुइरी चुराङबान ताजी, सोचाब लाबा आताजी ।
  सोला छ्याम, सिला छ्याम कसम चा'आखाम्जी ।।

  बाध्यताला च्याल्दासे खिमा छ्याम ता'आखाम्जी ।
  एला ल्हुइदा थेप ल्हुना म्हार ङाई बा'आखाम्जी ।।

  • Prabina Gole आपुअी......के भन्नु र खै.....?

   मायाला छो ख्रिम्बा मुबा एसे बाध्यता स्होजी
   सेमला माया ह्रिबा मुबा एसे मारमुअी स्होजी ।

   चुल्हुअी सोदे वितासी तिनी गिदेम गिक्ला जे
   सेमरी छार्सी निबा थे म्हाङ एसे ल्यार्बासे तोजी ।

   समाजदा दोषी थासोउले ह्राङ आफुईदान् च्यागो
   छ्याम प्राबा सेम्ला ग्याम एसे च्यानाच्याना वोजी ।

   सेम सुखाबा नाटक जागी आहिन ल्हानान् लजीम
   सेम्री म्हेरो लइदिसी मिख्ली एसे तिल्दा फ्या तोजी ।

   चुल्हुअी chuराङ तजी रो दोषी khalda स्होइ लाग्याम्
   कसम चसी आचाजी विमा एसे ङाला सेम क्रोजी ।

   मायाला छो ख्रिम्बा मुबा एसे बाध्यता स्होजी
   सेमला माया ह्रिबा मुबा एसे मारमुअी स्होजी ।
   hehehehe


   • Manik Lal Ghising गजलरिन छिग दोन्स्युजिम । ङाइेएन छरी स्याला लागिरी सेसी-आसेसी छिग स्हेङ्जी होइ । लु जवाफ चटारो-झट्टारो सोत पित्खाऊ हेहे । -
    एथेन ह्राङ अर्कुथेन कसम चाबा आरे ।
    सेमरी मुबा एला मिन अझैँ थाबा आरे ।।

    मिख्ली प्रुलुलु ङाला मिग्याम ताइमा ।

    सु-स्हेर म्लेसी खुशीसे सेम डाबा आरे ।।

    नाटक आहिन साचिन माया लामूबा ।
    एदा जिसी दान्दोना अर्कु बाबा आरे ।।

    फे' आखाम्साई फेनोन तोबा बाध्यता ।
    सदाबहार माया सेमग्याम पाबा आरे ।।

    तिल्मा ज्याबा, तिनी आज्याबा स्होसी ।
    एला ताम ग्याबरी थासी ङा ब्राबा आरे ।।

    एथेन ह्राङ अर्कुथेन कसम चाबा आरे ।
    सेमरी मुबा एला मिन अझैँ थाबा आरे ।।


2 comments

hehehe malai ta laz po lagera aayo. kina blogma rakhnu vayekjo ni?hahaha

मलाई हजुरको शब्दहरु मन परेर नि । मेरो शब्द मात्र कत्ती राख्नु भनेर हजुरको नि राखेको नि ।

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।