गजल

क्योलोलो रोबा मायाला टुसा, बेबारी आता
माया लाबा म्हिदा, सेमग्याम फेबारी आता

छ्याम टिबा धुईरी ल्यार्पासे थुर्ला पक्कान
थुर्बा विसी दुनियाँदा ओन्सी छेबारी आता

खाईमागी दुङाल पोब ताजी बिमा धुईरी
आज्याना छोर्ना ल्हेङमोसे, केबारी आता

सेमरी माया ल्हेमामि, सेमनोन फुर्ताङला
जजाबा बोमोरीन तिङग्याम तेबारी आता

सुखदुःख ग्लागिरी थान्बा तिङ विमूला
थेनोन तिङदा प्योक तेसी डेबारी आता

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।