तामाङ ग्योइरी गजल

तामाङ ह्यूल्बाला लि पोसी बादोजी ताम्सालिङ
नाम्सानाम्सा दिमरी दोसी बादोजी ताम्सालिङ

नाङबा बिसी प्लेकख्यासी टिबारी आजे दारेम 
फ्याल्सी अर्कु, ह्राङ सोसी बादोजी ताम्सालिङ

थाहा तासाई ब्लेसीटिबा ब्लेग्गुकाददा छिङसी
रक्तक्रान्तिला व्हाई कोसी बादोजी ताम्सालिङ

ह्याङदा खिसी थान्बा, थे च्याल्दा फ्रेक टाङसी
बम छ्यामरी बारुद फोसी बादोजी ताम्सालिङ

चेतनाला होईसेर क्लाप्चाक्लेप्चा दोना लासी
छोर्नालाबा व्हाईखा डोसी बादोजी ताम्सालिङ

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।