ढुकुर ह्राङ म्हिला ल्हुइ सिसी निजी

फ्युक्पो देन प्राङ्बो ग्ला गिरी आतादे
ह्याङ्ला शासन ह्याङ्लान यारी आखादे
म्हाङ ज्याबा म्राङ्बा चेक्खेन् ताला
अर्कु आहिन, दुङाल् चेक्खेन् ताला............!!

ढुकुर ह्राङ म्हिला ल्हुइ सिसी निजी
दान्दे थेसे तिला लाजी बिसी टिजी
आडिक्सामी ज्याबा खालाइदा आता
छ्योङसी चेक्खेन् गे आलाना आता............!!

डुइबा आहिन लाबादा काङ हुइदोला
आज्याबा लाबादा बरु मेसे चुइदोला
चुराङलासमि ह्याङ्ला ह्युउल दोसेला
ह्याङसे ह्याङला सेमला व्हाइ कोसेला...........!!

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।