तामाङ ग्योइरी गजल :

मायाला नाङ्साल थे सेमरी ब्यर्थरी म्राजी
माया लाबा तिङरी ल्यार्बासे छेप्सी ए ब्राजी

खाइमाइ सेम टाङ्सी आनी ए बिबामूबा
दुखदा काप्सी निमा सेम अचाक्ली क्राजी

चु माया एलान जिम्मा ताजी बिबामूबा
बोमो ख्लुप ल्हुसी च्यानसे ह्राङ ए ग्राजी

छ्यामनोन टिबा, कोर्बाब्राबा सेम मूबा
गाङ्साल ग्याम ब्रानाब्रानान स्या प्राजी

2 comments

लास्सो फ्याफुल्ला । चु गजल ज्याबा मुला । ह्राङ्ला ग्योई म्लेसी थोर्सी निबव दुईरी ह्राङ्लान् तामाङ ग्योईरी रचना पढब लाब्/री म्याङ्मा चु सेम ताङ्जी । ग्योई, भेषभुषा देन रिमठिम जातीय पहिचान हिन्ना ।।

लासो फ्याफुल्ला अनी थुजेछे नमूना ह्रोदा । तिलाई ब्रिबारी बाङ लाबा ह्राङलान ग्योइरी । ओदे ज्याना लासी ब्रिबारिमी आखा तासाइनोन ह्राङ्से सुङबा ह्राङ्बान ह्याङ्लान रिमठिम् थेन ग्योइला माया लाबान ङाच्चा निदोला बिबा ङालाई सेम .....

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।