ह्राङ्लान रीमठीम छार्नालाअी

तामाङ ग्योइदा माया लाबा
मोक्कोन छामे ब्योन दोर्जे
ह्राङ्लान रीमठीम छार्नालाअी
ह्राङलान ग्योइदा ज्येनालाअी...........।।

आज्याबा ठीमदा पोबारी
ह्याङ गोरगीक तादोला
छयाम ब्राबा ह्रो पाब्सामी
गी थेम गीसे या तेन्दोला....................।।

सेमरी ठुक दुङाल मुसाइनोन
फ्याङबा नाम्गेला सेम थोगे
आज्याबा ह्याङदा तासाइनोन
लानीदिनी ह्राङलासी ह्याङ फेगे..............।।

हारे धुयी ल्हाना ह्याङ्थेन दारेम
ह्यार्वारी मोक्कोन तामाङसे लोप्तोला
ग्योइदान छेप पाङबारी ह्याङ दारेम
कोङबा युङ दोसी ह्याङ छयाम राप्तोला...........।।

मणिकलाल घिसिङ तामाङ

2 comments

आहा! चुदे ज्याबा ह्वाइखा ब्रो चुराङ्नोन लासी तामाङ सेमलेङला थुमरी ब्रिगु स्याङ्बान लाला स्युगो ज्यावा मुला ह्राङ्ला रचनाकादे, विशेष लासी सन्देश मुलक मुला। थुजेछे ह्राङ्दा।

थुजेछे लुजर ब्रोदा चुदे ज्याबा लेङमो थान्स्युबाला लागिरी ।

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।