गजल

ह्याङ्ला शक्ति म्राङ्सी थेनी लोङ्बारी म्हाइजी |
अधिकार आपिन्नान च्यागो, छ्योङ्बारी म्हाइजी ||

ताम्सालिङ्ला छामे, ब्योन फेत छोर्सी रेदोजी
ह्याङला मौनता म्राङ्सी वैरी कोङ्बारी म्हाइजी |

ह्याङ्ला टु, का रि मोज मस्ती लाबाजुगुदा
चुङगोले जनगद्धारता, फ्याङ्बारी म्हाइजी |

संबिधानला हत्यारा दोस्सी नाम्सरी वाङ्गाला
सचेत ताइ जनजाती, म्राप्कोनरि गोङ्बारी म्हाइजी |

प्राङबोला आवाजथेन डिक्सी खाबा आदिवासी
छोर्केले आतोबा ताम थेन्से दोङ्बारी म्हाइजी |

ह्याङ्ला बाध्यताथेन चेतनाला नजरान्दज लातासी
दुईचार डेबो ओन्सी च्यागोइ पोङ्बारी म्हाइजी |

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।