सेमला ब्यथा

प्राङबो बिबामी दुङालला न्हान मुबाटिम
पलपल सिसी, सिबा न्हाङरीन छुबाटिम

नेला विसी सुङ गोब लाबारी आम्याङना
छयोमेलो म्हाना, मुबा खुशी थुबाटिम

प्लेकख्याना नाङसी थान्बा ब्यथा दोस्सी
कुनीगिसे फेसिनिमा अर्कुग्याम बुबाटिम

देब्बारी  गोरगीक शुद्ध विबा तिङ मूबा
बो लासी तिङदाई, दुङाल थेन जुबाटिम

स्याप्लागी बिसी छ्योङना छ्योङनान
खलङ ताम्मसेन, ग्याम थेब म्रुबाटिम

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।