गजल

तामाङला दोङरापदा थेन्से मे चुइबारी म्हाइजी ।
मेफ्रा स्होसी लाबादेन च्यागो फुइबारी म्हाइजी ।

रिन्जेन दोर्जे ग्लेदा सेन्देररी क्वाप्प ग्लोङ्सी ।
हारेबा काल्पनिक नाम्दार थुइबारी म्हाइजी ।

क्युइ तेसी याम्बु पोगोलरी बस्ती ठ्वाङबादा ।
भोटला भोटे बिसी भोटरी पुइबारी म्हाइजी ।

उइमा दाङबोङयान्दे प्लेनाङसी आछ्योना ।
ह्याङला ठिम क्व्रापनिना क्युइबारी म्हाइजी ।।

तामाङला दोङरापदा थेन्से मे चुइबारी म्हाइजी ।
मेफ्रा स्होसी लाबादेन च्यागो फुइबारी म्हाइजी ।

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।