म्हेनिङ

चुर्सेला साइलासेम रा ताम्जिम
केर्सेला कान्छासे मुइ साइजिम
ह्याङला आप्से स्या आबाजिम ?
च्यागो या धावा
आलेसे प्राक आङम्बा ठ्वा ग्लोङजी
चुराङ म्राङ्मा अचाक्ली सेम ब्लोङजी
ब्लोङबा सेमदा लोङना लासी खाजिम म्हेनिङ ।।

"मी" से म्राङआखाम्ना
"ना" से चुङआखाम्ना
"सुङ" से पाङआखाम्ना
"सेम" से नाआखाम्ना
आखाम्ना आखाम्नान
थेत जुसी गोङमा बासी खाजिम म्हेनिङ ।।

आथाङबादा तिला बिला
ह्याङ गोबासेम आदाङ बिला
चुराङ लासाम
आथाङबाला सेम सिला
रहरसे आहिन करसे चुबाल्सेला म्हेनिङ
आदाङदाङ लासी ङाइ दाङजिम
क्यानाइतोर म्हेनिङ ब्लाक तागाजिम ।।

0 comments

हामि सल्लाह, सुझावको आशा राख्दछु !

धन्यवाद यहाँलाई मेरो संसारभित्र एकै छिन् मनलाई भुलाउनुभएकोमा । प्रतिकृयासहित सल्लाहसुझाबको लागि समेत हार्दिक अपेक्षा । शुभ रहोस् यहाँको सम्पूर्ण पलहरु ! लासो थुजेछे ।